2020-05-27 17:39:00

Obrazac zahtjeva za ispis s izborne nastave

Objavljujemo obrazac za ispis učenika s izborne nastave.

Ispunjeni i potpisan obrazac roditelji trebaju dostaviti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za slijedeću školsku godinu u tajništvo, putem os.a.senoe@zg.t-com.hr  kako bi se zahtjev raspravio na sjednici Učiteljskog vijeća.

Iz Zakona o odgoju i obrazovanju: 

Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti UV-u nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za slijedeću školsku godinu. Iznimno, roditelj djeteta OŠ u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili iz drugih opravdanih razloga, može podnijeti pismeni zahtjev za prestankom pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.


Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb