2020-12-28 18:50:00

Letak za roditelje - podrška djeci nakon teškog događaja

Letak za roditelje osnovnoškolaca kojeg je izradio Tim za krizne intervencije Društva za psihološku pomoć:

Podrška djeci nakon teškog događaja 

Savjeti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za smanjenje stresa kod djece tijekom pandemije koronavirusa (COVID-19)


Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb