Doručkuje¹ li ujutro, prije polaska u ¹kolu?
ne 16,7%
 
da, povremeno 25,0%
 
da, svaki dan 58,3%
 
Ukupno glasova: 12
Zatvori prozor